DWG Automation

DWG Automation
Admiraal Lucashof 5
3115 HM, Schiedam

Email: info(at)dwgautomation.nl
Telefoon: +31 (0)10 76 08 600
Web: www.dwgautomation.nl/

dwg automation

DWG Automation is verhuisd

DWG Automation heeft sinds de oprichting op 1 april 2014 een forse groei mogen doormaken. De dienstverlening richt zich inmiddels op: Process Engineering, Functional Safety, E&I engineering, Management IT Solutions en Automation Solutions. Kortom een zeer compleet portfolio waarbij onze relaties en ruim 45 medewerkers centraal staan.

Auma & DWG

Flexibilisering in de haven door creatief ontwerp

Sinds jaar en dag is Rotterdam dé oliehaven van Europa. Ruwe olie wordt in enorme hoeveelheden doorgevoerd, of ter plaatse verwerkt in raffinaderijen. Nu de olieprijzen historisch laag zijn, spinnen de tankopslagbedrijven garen, doordat handelaren veel olie willen opslaan in de hoop op prijsstijgingen.

DWG Automation

PI Nederland verwelkomt DWG Automation

PI Nederland verwelkomt DWG Automation als nieuw lid van de vereniging. DWG Automation is een nieuw bedrijf met een bekend gezicht. Voorheen was Maarten van Dijk als bestuurslid namens Imtech Industrial Services verbonden aan PI Nederland. Sinds begin 2014 is hij samen met twee partners DWG Automation gestart.