ISA 95 – Industrie 4.0 in de procesindustrie

ISA 95

Industrie 4.0 steunt op het beschikbaar maken van meetgegevens die nodig zijn voor businesstoepassingen. De ISA 95-georganiseerde processturing lijkt niet het optimale model om dit waar te maken.

Het is niet realistisch om processen van alle bestaande productiesites om te bouwen of te vervangen door een greenfield die aan alle nieuwe eisen voldoet. Endress+Hauser geeft de mogelijkheid om ‘in parallel’ toch de nodige gegevens uit de bestaande instrumentatie te halen en te benutten voor procesoptimalisatie in uw ERP-omgeving.

ISA 95 als productiebasis

Het ISA 95-model is een gestructureerde piramide boven ‘level 0’, de ‘harde’ productieplant: de tanks, piping, pompen, kleppen, enz. In level 1 vinden we de sensoren en actuatoren. Via 4-20 mA-signalen en/of veldbussen is level 1 verbonden met level 2, de ‘automatiseringslaag’ met PLC’s, DCS, HMI, Scada, enz. Tot zover de ‘zuivere’ processturing. Om te antwoorden op de vraag vanuit het management om de productie-eilanden gegevens te laten uitwisselen met productieplanning, grondstofbevoorrading, onderhoud, enz. werd binnen ISA 95 een overgangslaag ‘level 3’ gecreëerd. Die wordt ook wel de MES (manufacturing execuion systems) laag genoemd. De MES-laag wordt gebruikt als communicatielaag tussen processturing en ERP.

ISA 95 te weinig communicatief

Laag 3, de MES-laag, is een vrij smalle doorgang gericht op de directe productiemiddelen. Voor productie is ISA 95 prima. Wil men in het kader van Industrie 4.0 meer inzage in de productiedata, dan zou het tijdrovend en risicovol zijn de MES-laag om te bouwen en alle benodigde gegevens voor ‘financiële optimalisatie’ op te halen.

Ook is het bijplaatsen van extra meetapparatuur niet voldoende. Het is niet enkel de investering in instrumentatie. Er is de beperkte beschikbaarheid van signaalkabels, I/O’s, de beperkte verwerkingscapaciteit van veldbussen, de aanpassing van stuurprogramma’s,… De huidige MES-laag geeft onvoldoende doorgang en het vergt hoge investeringen telkens men nieuwe bijkomende gegevens wenst op te halen.

Industrie 4.0 communicatie parallel op ISA 95

Hoe krijg je toegang tot de gegevens die reeds in de instrumentatie beschikbaar zijn? Hoe integreer je nieuwe meetinstrumenten zonder aanpassingen van bekabeling? Endress+Hauser ontwikkelde een heel gamma van intelligente bypasses om data van instrumenten tot op het juiste niveau te brengen. Bijvoorbeeld de Fieldgate SFG500, een Profibus/Ethernet gateway die informatie van uw instrumenten ontsluit zonder de bestaande automatiseringstructuur aan te tasten. Een andere oplossing die dit mogelijk maakt, is Wireless HART. Endress+Hauser ontwikkelde een zeer flexibel draadloos systeem waarmee data uit zowel nieuwe als bestaande instrumenten gehaald kunnen worden.

Endress+Hauser Industrie 4.0 toepassingen

Endress+Hauser stopt niet bij de organisatie van intelligente netwerken met de nodige beveiliging van zowel dataintegriteit als van betrouwbaarheid van dataoverdracht. Wij gaan verder dan dat en leveren vandaag reeds Industrie 4.0 Smart Solutions, specifieke oplossingen en services. Denk hierbij aan de webserver technologie die beschikbaar is in alle nieuwe 4-draads instrumenten zoals Liquiline (analyse), Proline (flow), Memograph en Ecograph (recorders), software voor beheer van tankparken. Met de nieuwe productlijn voor flowmeting en het nieuwe verificatieconcept Heartbeat Technology™ gaat Endress+Hauser een stap verder. Met Endress+Hauser kunt u het Industrie 4.0-tijdperk ingaan zonder kopzorgen!