Je bekijkt nu ARC’s European Industry Forum 2015

ARC’s European Industry Forum 2015

Amsterdam, de metropool in de top vijf van creatieve hotspots in de wereld, was niet voor niets de plek waar dit jaar het ARC’s European Industry Forum 2015 plaatsvond, met een honderd tal bezoekers weer een geslaagde editie en dat de industrie leeft daar zijn we het over eens.

Ook hier duidelijk te merken dat IT een steeds belangrijkere rol gaat innemen op de werkvloer, met als doel meer transparantie in het productieproces waardoor we meer kunnen produceren. Maar dat er vragen uit ontstaan dat mag duidelijk zijn. Niet alleen was deze integratie te zien aan de partijen die aanwezig waren zoals Cisco en HP, ook bij de vragen vanuit het publiek werd IT vaak besproken. Ook dit jaar was een hot topic “cloud” binnen de industrie, in alle vormen. Opmerkelijk hierbij waren de uitspraken als; “Sla de data zo dicht mogelijk op waar het gegenereerd wordt, want het is niet meer de opslag wat duur is, maar het verzenden van data.” Dit met als doel alleen de gegevens op te vragen die je nodig hebt, onder andere voor analyses en trek daaruit de conclusie, maar vergeet hierna niet om de beslissing te nemen! Het concept distributed mesh computing haakte hierop in.

Ook dit jaar werd er veel aandacht besteed aan cyber Security, nieuwe cases werden besproken en richtlijnen en processen werden doorlopen. Bent u geen doel? Ook dat kan niet worden gegarandeerd na een cyber aanval op een staalproducent. Dat we hier als industrie een uitdaging hebben, dat is wel duidelijk want we kunnen het geheel beschermen, maar een inbraak niet uitsluiten. Mede heeft dit te maken met de creativiteit van de mens en misschien is dit maar goed ook, want creativiteit is niet te vervangen door machines.

Zo komen we ook op Industrie 4.0 of al de andere termen die hiervoor wereldwijd worden gebruikt. Het komt neer op meer controle over het proces, meer efficiëntie en kortere doorlooptijden en hogere flexibiliteit. Waarbij vooral de rol van de mens veranderd en dat is iets wat we niet moeten vergeten. Twee dagen discussiëren over alle technische topics die spelen in de industrie, werden dan ook afgesloten met een discussie over de invulling van de rol van de mens en de factoren in de directe omgeving. Want wat we in de waan van de dag wel eens vergeten, is dat wij als mensen graag in een fijne omgeving willen leven!