ATS, uw kennispartner op het gebied van Profinet en Profibus!

Welkom bij ons training-center!


Hier vinden regelmatig trainingen over Profibus en Profinet plaats. In deze trainingen bespreken we diepgaand de werking van beide netwerken. Zowel de onderliggende communicatie principes, als de basale instellingen komen hier aan de orde.

Bij Profibus gaan we uiteraard ook in op de fysieke eigenschappen van de kabel en welke parameters van invloed zijn op de maximale lengte hiervan. Daarnaast zal het instellen van een profibus systeem en de daarbij behorende netwerkcomponenten besproken worden. Om e.e.a. te realiseren wordt er gebruik gemaakt van software van Siemens. Hierin zullen ook de GSD-bestanden geïntegreerd worden.

Bij Profinet maken we gebruik van een totaal andere netwerk-ondergrond dan bij Profibus. Daarom zullen we ons bij Profinet mede richten op ethernet en de daarbij behorende protocollen. Daarnaast zal de basale werking van een managed switch worden besproken. Ook zullen we uitgebreid ingaan op het Produce / Consume principe en op de opbouw van de Controller en de Devices.


Uiteraard gaan onze trainingen vergezeld van een aantal praktijkgerichte opdrachten die de theorie ondersteunen en de werking en de principes nog eens extra duidelijk maken.


Bezoek de website voor het volledige aanbod aan trainingen.