Gedragscode voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van PROFIBUS eV

Gedragscode voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van PROFIBUS eV, Versie van 4.4.2011 NL
PROFIBUS eV (PNO) en haar leden bevestigen hun sociale verantwoordelijkheid als onderdeel van hun wereldwijde zakelijke activiteiten (internationaal bekend als “MVO”).
Deze “PNO gedragscode voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” (hierna te noemen “CoC”) fungeert als een leidraad voor de bedrijven die lid zijn, vooral met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden, sociale en milieuvriendelijkheid, transparantie, samenwerking en dialoog die wordt gekenmerkt door vertrouwen.

Deze link verwijst u naar het gehele document wat kunt downloaden.