Je bekijkt nu Hoogheemraadschap van Rijnland houdt afvalwaterzuivering draaiende met ComBricks

Hoogheemraadschap van Rijnland houdt afvalwaterzuivering draaiende met ComBricks

Droge voeten, schoon water, daar draait het allemaal om bij hoogheemraadschap van Rijnland. In de ruim dertig afvalwaterzuiveringsinstallaties maakt Rijnland het afvalwater weer dermate schoon dat het op een verantwoorde manier terug de natuur in kan. Een belangrijke taak waarbij storingen absoluut niet veroorloofd zijn. Om in deze afvalzuiveringsinstallaties de PROFIBUS installatie draaiende te houden, maakt Rijnland gebruik van de ComBricks modules van PROCENTEC. Op deze manier kan er direct actie ondernomen worden wanneer er plots iets dreigt fout te gaan.

Volgens Paul Schipper, medewerker proces-automatisering, is dit een grote verantwoordelijk-heid waarbij downtime absoluut niet wenselijk is. Paul geeft aan: “In het verleden hadden wij diverse PROFIBUS storingen in de beluchtingstank van één van onze afvalwaterzuiveringen. De besturing van de kleppen werkte niet meer. De gehele installatie kwam stil te liggen waardoor het water niet meer belucht kon worden. Duurzaamheid vinden wij erg belangrijk. Het zuiveren van afvalwater gebeurt daarom op een natuurlijke manier: met behulp van bacteriën en zuurstof. In de beluchtingstank groeien diverse bacteriën die het afval uit het water opeten en omzetten in niet-schadelijke stoffen. Om de bacteriën een handje te helpen, voegen wij zuurstof aan het water toe. Wanneer de installatie stil ligt, kunnen wij de tank niet meer beluchten en zullen de bacteriën doodgaan. Er zit dus behoorlijk wat druk achter als de installatie uitvalt.” Downtime is in deze industrie absoluut not done.

Betrouwbare oplossing
Om het PROFIBUS netwerk in deze moderne afvalwaterzuivering zo snel mogelijk weer up and running te krijgen, schakelde Rijnland de hulp van PROCENTEC in. Paul Schipper: “Het is in dit soort situaties essentieel dat de storing zo snel mogelijk wordt opgelost. Daarom hebben wij PROCENTEC benaderd. Eén van hun engineers was direct ter plaatse om de installatie met ProfiTrace 2 door te meten. Aan de hand van de scopebeelden was al snel duidelijk dat de storing zich tussen twee klepaandrijvingen bevond. Eenmaal ter plaatse bleek een gecorrodeerde PROFIBUS kabel een deel van de aanleiding. De kabel was door weeromstandigheden aangetast. Deze bleek niet geschikt voor het toegepaste netwerk.”

Omdat de storing incidenteel optrad, is er een ComBricks module van PROCENTEC in het netwerk geplaatst. Enige tijd later heeft de engineer de ComBricks uitgelezen. Uit de scopebeelden bleek een EMC storing. Onder invloed van EMC kan de installatie abrupt uitvallen, onjuiste berichten verzenden en kan de kwaliteit van dataoverdracht sterk achteruit gaan. Paul Schipper: “De PROFIBUS kabel was niet gescheiden van de hoofdstroombekabeling aangelegd. De kabels waren door dezelfde vloeruitsparing getrokken waardoor deze dicht bij elkaar lagen. Hierdoor ontstonden er diverse reflecties die een EMC storing veroorzaakte. Daarnaast was de afscherming niet optimaal, omdat de shield niet consequent was aangesloten op de behuizing van de kleppen.”

Resultaat
Rijnland ging direct opzoek naar een oplossing om storingen in de toekomst te voorkomen. Paul Schipper: “Wij wilden het zekere voor het onzekere nemen. Daarom hebben wij ComBricks modules van PROCENTEC aangeschaft. Deze modules hebben nu een vaste plek in ons bestek, zodat wij de PROFIBUS installatie permanent kunnen monitoren. ComBricks is nu aangesloten aan het segment dat de aansturing van de blower en de aandrijvingen in de beluchtingstank regelt. Wij hebben sindsdien gelukkig geen storingen meer gehad. De PROFIBUS installatie draait veel stabieler en is geheel storingvrij. Bij eventuele toekomstige storingen, kunnen wij nu direct maatregelen nemen. Wij zetten de ComBricks modules tegenwoordig ook in bij nieuwbouwprojecten.” Ook over de dienst-verlening van PROCENTEC is Paul Schipper erg tevreden: “PROCENTEC is een goede partner omdat zij altijd voor ons klaarstaan. Zij denken actief mee over de best passende oplossing. Wij vinden het erg belangrijk dat een onafhankelijke partij ons helpt, zodat wij zeker weten dat er objectief naar het probleem gekeken wordt. Door het deskundige advies en het leveren van producten is onze installatie weer up and running.

Over hoogheemraadschap van Rijnland
Het hoogheemraadschap van Rijnland is één van de 23 waterschappen die Nederland telt. Het werkgebied van Rijnland is 1100 vierkante kilometer groot en strekt zich uit van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Met sterke duinen, dijken en kades beschermt Rijnland ons laagliggende land tegen overstromingen. Rijnland is daarnaast verantwoordelijk voor gezond water in plassen, meren, grachten en sloten. Dit betekent dat er niet te veel voedings- en vervuilende stoffen in mogen voorkomen en dat planten en dieren met elkaar in balans zijn. Tot slot zijn zij ook verantwoordelijkheid voor het zorgen voor voldoende water: de (grond)waterstand mag niet te hoog en niet te laag zijn. Rijnland zorgt hierbij voor het juiste evenwicht. Duurzaamheid staat bij Rijnland hoog in het vaandel. Rijnland levert daarom een belangrijke bijdrage aan een veilig, leefbaar en gezond Nederland. Dit doen zij onder andere door het anticiperen op de klimaatverandering en te streven naar een gezond watermilieu.