Industrial Ethernet v.s. Google Glass

Met de komst van de nieuwe slimme apparaten zoals een Google Glass wordt een steeds hogere datasnelheid geëist. In de nabije toekomst is het praten met apparaten een gemeen goed geworden, maar niet alleen het praten met apparaten maar vooral de status uitlezen en de gehele omgeving volledig als 3d applicatie weergeven met real time waarden vanuit het proces.

Dat Google Glass en andere vergelijkbare devices die er aan staan te komen, werkzaamheden en monitoring weleens een gehele andere kijk op processen kan geven, is geen Mission Impossible. Nee, met het tekort aan technische geschoolde mensen, de marges die onder druk liggen maar vooral ook de noodzaak van het vastleggen van data, voor al dan niet de verzekering maar zo ook voor het behalen van onder andere de emissie normen moeten we ons wel in het kwadraat gaan ontwikkelen. Door de nieuwe generatie die zijn intreden gaat doen in het werkveld, is een adoptie van new devices eerder gemaakt. Als thuis de apparaten werken voor de gebruiker zal de gebruiker dit ook gaan eisen van zijn werkomgeving. Optimalisering, van processen zullen gaan plaats vinden met als ondersteuning het viritualiseren van omgevingen, dit zal een dusdanige flexibiliteit opleveren dat de continuïteit kan worden gewaarborgd.Maar een dusdanige adoptie van Industrial Ethernet is hierbij nodig, want een omgeving moet wel communiceren, voordat op een omgeving een layer met de nodige informatie kan worden weergegeven.

Krijgen we dan te maken met de grote boze buitenwereld? Als men niet goed geïnformeerd en geïnstrueerd wordt zeker en dat is niet nieuw, dat gebeurd vandaag de dag al maar wordt vaak te niet gedaan. Zie het als een uitdaging en een proces waar je je op kan voorbereiden, dit houdt niet in dat je een inbraak volledig kan uitsluiten. Ja dat kan wel, maar dan moeten we de koppeling naar buiten achter wegen laten, maar waarschijnlijk wegen de nadelen niet op tegen de voordelen.

Trouwens we moeten wel, zonder technisch personeel zullen we zaken moeten gaan centraliseren en het onderhoud beter gaan plannen, zodat je de aanwezige resources effectief kan inzetten. Willen we de werkzaamheden binnen Europa behouden, laten we dan met z’n allen deze mogelijkheden aangrijpen en kijken hoe we dit zo snel mogelijk kunnen implementeren.