Profibusrepeaters die storing-vinden eenvoudig maken

MULTIrepX7

Prokorment, leverancier van Indu-Sol heeft haar range MultirepX profibusrepeaters uitgebreid. Naast de repeaters voor 2 en 5 segmenten is nu een repeater voor 7 segmenten op de markt gebracht.

Door een profibusinstallatie uit te voeren met meervoudige repeaters kan de verplichte busstructuur losgelaten worden en gekozen worden voor bijvoorbeeld een sterstructuur. Door profibusdeelnemers te groeperen naar locatie, functie of technologie krijg je beter inzicht in de installatie en wordt onderhoud eenvoudiger.

Als een storing zich in een profibusinstallatie zich voordoet heeft dat slechts invloed op één segment en dus maar een gedeelte van het totale netwerk. Hierdoor wordt de installatie stabieler en minder storingsgevoelig. Een ander voordeel is dat een installatie gemakkelijke uitgebreid of losgenomen kan worden zonder onderbrekingen.

Per kanaal zijn eer 2 diagnose-LEDS die het vinden van storingen makkelijker maken. Een LED geeft aan of er problemen zijn in het berichtenverkeer, deze kijkt bijvoorbeeld naar fout-en herhaaltelegrammen, diagnosemeldingen en of uitval van deelnemers zijn. De andere LED laat zien of de bus actief is of dat mogelijke configuratieproblemen een rol spelen.

Mail voor meer informatie