Programma

 

REGISTREER U HIER VOOR EEN GRATIS BEZOEK AAN DE PROFIDAG 2018

09.00-09.25 Ontvangst
09.25-09.30 Opening
09.30-10.00 Paving the way for Industrie 4.0 with PROFINET, TSN and OPC UA
Since almost 30 years PI is creating standards for Industrial Communication and is setting milestones in Automation, like Functional Safety over industrial networks or vendor neutral device profiles. Communication Systems like PROFINET are paving the way for Digitalization and Industrie 4.0. Over the years many technologies were developed which will play a vital role in the future as well. Never the less PI needs to adopt its standardization focus from pure data transmission to provisioning of information. Using the example of device diagnostics and asset management, Karsten Schneider will show how mechanisms of PROFINET can be used, enhanced and be combined with TSN and OPC UA to solve the requirements of Industrie 4.0.

Karsten Schneider, PI International (let op: Engelstalige presentatie)
10.05-10.35 Presentaties Studentenprojecten PROFIBUS, PROFINET en IO-Link van Avans Hogeschool
De Avans Hogeschool is met de opleiding Industriële Automatisering nauw betrokken bij de PROFIdag 2018. Op de PROFIdag zijn studenten in 6 duo’s aanwezig om aan een pilot plant project te werken of een project te demonstreren. De studenten maken hierbij gebruik van componenten of producten van de diverse aanwezige bedrijven op de PROFIdag op het gebied van PROFINET, PROFIBUS en/of IO-Link.
10.35 – 11.15 Pauze
Parallelsessie Parallelsessie Workshop (11.20 – 12.25)
11.20 – 11.50 Uw netwerk niet naar de bliksem
De betrouwbaarheid van het netwerk
De verbonden toekomst: interoperabiliteit van systemen met PLC’s, IIOT en cloud. Start-up van een IO-link sensor
De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw netwerk is van vele factoren afhankelijk.
Een van de potentiële gevaren die nogal eens over het hoofd gezien wordt, is overspanning. Men denkt aan blikseminslag als belangrijkste oorzaak en we lezen regelmatig dat netwerken plat zijn gegaan vanwege bliksem. Overspanning komt echter ook van andere bronnen.
Veelal leidt dit tot veroudering van de apparatuur met als gevolg onverwachte uitval op een later tijdstip of dataverlies.

Weidmuller, John van Leeuwen
In de sessie wordt ingegaan op hoe de industriële markt inspeelt op de toenemende digitalisering binnen de machinebouw. Deze digitalisering zien we terug in product innovaties, alsmede nieuwe IIOT ontwikkelingen en cloud diensten. Getoond wordt hoe klanten componenten/systemen kunnen koppelen met bovenliggende systemen. En dat hardware erg flexibel wordt via software oplossingen.

Festo, Benno Brinkers

Deze workshop laat zien hoe eenvoudige de koppeling is van een IO-link sensor met een IO-link master.
De master wordt op zijn beurt gekoppeld met een regelorgaan die de temperatuur regelt via de informatie die IO-link sensor aan levert.
Jumo, Dirk Kop
11.55 – 12.25 PROFIBUS leeft! Tips voor een storingsvrije PROFIBUS installatie Een PROFINET-applicatie ontwerpen
PROFIBUS leeft en kan nog veel langer in bedrijf blijven. Naarmate de plant ouder wordt, wordt het steeds belangrijker om de gezondheidstoestand van uw PROFIBUS installatie te bewaken.
In het verleden waren zorgvuldige metingen met een profibustester voldoende, maar door het steeds vaker voorkomende gebrek aan kundig onderhoudspersoneel, is het verstandig om over te gaan op geautomatiseerde monitoring zodat het onverwacht stilvallen van een profibusinstallatie niet meer voor hoeft te komen.In deze presentatie zullen een aantal voorbeelden gegeven worden van de juiste monitoringtools zodat uw PROFIBUS installatie nog lang niet met pensioen hoeft.Prokorment, Hans Korpel
PROFINET vormt de stabiele factor voor grote en kleine automatiseringsapplicaties. De topologie en componenten bepalen de prestaties. Deze topologie kan het gevolg zijn van een gedegen ontwerp of een ongeplande groei. Dit laatste brengt gevaren met zich mee. Daarom wordt in deze presentatie aandacht besteed aan de PROFINET topologie.

Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de keuze van de juiste switch. Deze vormt een belangrijke succesfactor voor ontworpen en spontaan gegroeide PROFINET-applicaties. De presentatie kent daardoor wel een enige technische diepgang.

ATS Applied Tech Systems, Bert van der Linden

12.25 – 13.20 Lunch
Parallelsessie Parallelsessie Workshop (13.25 – 14.30)
13.25 – 13.55 Doe meer met Industrial IoT en bewaak de gezondheid van uw PROFIBUS apparatuur altijd en overal PROFINET Commissioning & Troubleshooting PROFIBUS/PROFINET; netwerkopbouw conform richtlijn, diagnostiseren en inbedrijfnemen
Onderzoek heeft uitgewezen dat 30% van de geïnstalleerde assets in fabrieken is verouderd! Voor veel bedrijven is het een uitdaging om inzicht te krijgen in hun situatie. Op basis van IIoT applicaties worden assets automatisch geregistreerd, georganiseerd en verbonden om dynamisch inzicht te geven in standaardisatie en veroudering en gezondheid van die assets. Mogelijkheden voor verbetering worden eenvoudig aan het licht gebracht door gebruik te maken van internettechnologie zonder daarbij concessies te doen aan data security en privacy.

Endress + Hauser, Frits Jeijsman

PROFINET heeft zich de laatste jaren bewezen als industrieel protocol. Tegenwoordig is het in nagenoeg iedere installatie terug te vinden. Door nog voor de oplevering een test uit te voeren, is zekerheid te krijgen over de werking van uw PROFINET-installatie. Deze test zorgt er tevens voor dat een probleem snel kan worden opgelost, mocht er zich later een voordoen.

Tijdens de lezing laten wij u aan de hand van de PI-guidelines zien hoe een PROFINET-netwerk gecontroleerd kan worden, zowel voor commissioning als troubleshooting. Wij nemen u mee vanaf de topologie-detectie tot en met de rapportage van de kwaliteit van het netwerk.

Helmholz Benelux, Bart Pape

In deze workshop ervaart u het aansluiten van connectoren aan de kabels inclusief het testen van de kabels.
Verder gaat u een netwerk opbouwen en dit uiteindelijk draaiend opleveren.
Hierbij gebruikt u diagnose tools om te kijken of het netwerk de juiste performance levert.
Procentec, Weidmuller en Leoni
14.00-14.30 Het succes van IO-Link – “basics of IO-Link” PROFINET Realtime?
Waarom is het juist nu interessant om te kiezen voor een architectuur op basis van IO-Link? Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op de laatste trends en ontwikkelingen met betrekking tot IO-Link.

Balluff, Patrick Rietman

Wat zorg ervoor dat PROFINET realtime is en welke aandachtspunten zijn er om dit te behouden? Tijdens deze presentatie krijgt u inzicht in de werking van PROFINET en de invloed van andere deelnemers op het realtime gedrag van het netwerk. Hierbij moet u onder andere denken aan beïnvloeding door multicast verkeer en VLAN priority tagging.

Phoenix Contact, Sjoerd Hakstege

14.30 – 14.50 Pauze
14.55 – 15.25 Van Smart sensor tot Cloud, transparante oplossingen voor de Smart Factory Voordelen van decentrale aandrijftechniek met PROFINET & PROFIsafe FDI Technologie
Transparantie is waar het om draait vandaag de dag in het industrie 4.0 landschap.
Wanneer het gaat om zo transparant mogelijk aanvullende informatie over het proces te verkrijgen, speelt de IO-Link technologie hierin een cruciale sleutelrol.
Waren we al langere tijd in staat IO-Link data in lokale service tools of PLC’s te integreren, openen zich nu nieuwe deuren richting een transparante Cloud integratie.Turck, Gerjan Woelders
Aan de hand van een concrete case bij een klant worden de eigenschappen en voordelen toegelicht van decentrale aandrijftechniek met PROFInet & PROFIsafe. Deze eigenschappen en voordelen worden vanuit de theorie vertaald naar de praktijk. Aan de orde komen de één kabeltechnologie voor energie, data en veiligheid, energiebesparing, bekabelings- en installatiekenmerken en -voordelen, ATO- in plaats van ETO-engineering en predictive maintenance.

SEW-EURODRIVE, Ron van Leijsen

Standardized, intelligent interfaces are the key success factor in achieving the benefits of Industrie 4.0 in process industry. FDI is a big step in the process of integrating field devices into automation systems with standardized, vendor independent tools and procedures. In this presentation I´ll show the basics of the FDI technology and its benefits for end users, integrators and manufacturers of field devices and control systems.

(let op: Engelstalige presentatie)
Smar, Adriano Teixeira

15.30 – 16.00 Digitalisatie loont ? Plug and Produce in de machinebouw Automatisering in kantoor belangrijker dan in de fabriek?
In de huidige maatschappij zijn wij al zeer vertrouwd met digitale communicatie en werken er dagelijks mee.
Binnen de industriële automatisering zijn wij echter nog kritisch en vragen ons af of de technologie op b.v. het laagste niveau van de besturingsketen wel voordelen brengt. In deze presentatie belichten wij de FAQs die vanuit de markt komen.IFM, Edwin Slot
In deze presentatie wordt ingegaan op de realisatie van plug-and-play communicatie tussen verschillende machines. Daarnaast wordt stil gestaan bij de functionaliteiten van open communicatie met OPC UA en PROFINET.

Siemens, Tjerco den Exter

Infrastructurele netwerkconcepten in de kantoorautomatisering worden gemiddeld tussen de 15 en 25 jaar gecertificeerd. Waarom gebeurt dit in het kantoor wél, maar in de fabriek niet? Met 20 jaar ervaring in het veld, concludeert PROCENTEC  dat 90% van alle fouten in de bekabeling zit. De afgesproken richtlijnen voor een optimale PROFIBUS of PROFINET architectuur worden in de praktijk vaak aan de laars gelapt. PROCENTEC houdt u de spiegel voor, voorkom onnodige faalkosten!

PROCENTEC, Clement Jense

16.05 – 16.35 Schaalvergroting met PROFINET – de ins- en outs rond de ontwikkeling van Industrial Ethernet binnen Vanderlande
Vanderlande is integrator van material-handling systemen. In de machines waaruit deze systemen worden opgebouwd, wordt onder andere Ethernet en PROFINET gebruikt als veldbus communicatie. Tijdens deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de uitdagingen en de manier van toepassen van PROFINET op grote schaal binnen Vanderlande.

Vanderlande, Timo Reumerman

16.35 – 17.00 Plenaire afsluiting en borrel