Simpele automatiseringsoplossing waarin IO-link, PROFInet en Cloud de hoofdrol spelen

Het koppelen van IO-link sensoren voor temperatuur, druk en geleidbaarheid een aan IO-link master.
Alle vijf masters worden via PROFInet /ethernet /switch verbonden met variTRON CPU.
Op de variTRON verzorgt Node-red de Cloud communicatie.
Cloud gegevens koppelen via Android telefoon/Tab om meet gegevens van IO-link sensoren zichtbaar te maken in dashboard op telefoon.

Dirk Kop – JUMO

Terug naar het programma overzicht.