PROFIstudents – Avans Hogeschool

Bij de opleiding elektrotechniek van Avans Hogeschool ‘s- Hertogenbosch kun je kiezen voor de specialisatie Industriele Automatisering. Deze specialisatie draait om elementen van elektrotechniek die specifiek zijn voor industriële automatisering. bijvoorbeeld het aandrijven en besturen van  apparatuur of processen met bijvoorbeeld sensoren, besturingscomputers (Plc’s), scada, Vision of servo-geregelde aandrijvingen. De opleiding elektrotechniek is onderdeel van de Academie voor Industrie & Informatica (AI&I).

PROFINET Demo wand
Dankzij de samenwerking met leden van PI nederland krijgen de studenten Industriële Automatisering de kans om te leren in praktijksituaties. Eind 2009 is het idee ontstaan om een demonstratie wand voor PROFINET te bouwen. een gedeelte van de opbouw van de wand is inmiddels gerealiseerd en de tussenresultaten zijn getoond op diverse beurzen, zoals Mocon, Het Instrument, De Industriële Week, elektrotechniek.

De functies van de wand
Met de wand willen we de volgende functies laten zien:
•  Infrastructuur
•  Diagnose (via webserver of Wireshark)
•  bustopologie (ring, lijn, ster)
•  Positie ProfInet in de Automatiseringspiramide
•  Modulair, zodat verschillende configuraties gemaakt kunnen  worden
De wand laat geen 400V, pneumatiek en hydrauliek zien.

Ervaringen tot nog toe
een groep enthousiaste studenten is aan de slag gegaan met de wand en hebben met gesponsorde middelen kleine applicaties kunnen realiseren. Ze vonden het leuk om op de beurs te staan. Met behulp van dit project kunnen studenten hun Vrije studie ruimte (Vsr) invullen. echter als studenten het druk krijgen heeft de reguliere studie voorrang boven de Vsr, waardoor er geen continuiteit in het project is.

Studenten willen graag een kwaliteitsproduct afleveren. Goede ideeen worden vaak geremd door het beperkte budget. Zo wordt een goede bekabeling of nette afwerking van de wand niet gesponsord. ook worden er weinig HMI systemen gesponsord, terwijl HMI essentieel is als je iets goed wilt laten zien.

Plannen voor de toekomst
Om zorg te dragen voor de continuiteit van het project heeft AI&I besloten om alle studenten van Industriele Automatisering te betrekken met behulp van (mini-) projecten die gekoppeld zijn aan de wand. Die studenten krijgen daarnaast de opdracht om mee te bouwen aan een website met  leermateriaal over PROFIBUS, PROFINET en Io-Link.

Alle documentatie (ontwerp en specificaties) zal ook via deze projectsite worden verzameld, zodat er een up to date  documentatiesysteem ontstaat, waar een volgende generatie studenten mee verder kan. Dit waarborgt de continuiteit van het project en zal veel leerlingen wegwijs maken met uw apparaten.
De mini-projecten zullen ook op de website worden gepubliceerd. Daarmee bereiken we dat sponsoren (en de buitenwereld) kunnen zien waar hun producten worden toegepast in de PROFIstudents projecten.

Aan de slag
Gedurende het schooljaar zijn de plannen voor de toekomst ontstaan en daarom zijn de ideeen nog niet opgenomen in het curriculum. We gaan het als volgt aanpakken:
1.  studenten krijgen in het studieblok van november tot en met januari vier weken de tijd (enkele uren per week) om kennis op te doen van veldbussen. Die kennis gaan ze rapporteren op de website
2.  op de PROFIdag worden bedrijven gevraagd om sponsoring te overwegen
3.  in de tweede helft van het studieblok zullen mini-projecten worden gedefinieerd. De inhoud van deze projecten is afhankelijk van de gesponsorde materialen
4.  resultaten worden gepubliceerd op de PROFIstudents website.