Technische specificaties OPC UA Safety voltooid

Tijdens de SPS – Smart Production Solutions 2019, presenteerde PI International de nieuwe specificaties voor OPC UA Safety.

Modularisatie en interoperabiliteit spelen een steeds grotere rol in moderne systemen en zijn de kernvereisten voor Industrie 4.0. PROFIBUS & PROFINET International (PI) heeft zich in een vroeg stadium uitgesproken voor OPC UA als een open, cross-vendor standaard voor machine-to-machine communicatie. Om de technologie af te ronden, ontbrak er echter op dit niveau een standaard voor fail-safe communication. Dit probleem is opgelost door de specificatie “OPC Unified Architecture, Part 15: Safety”, een gezamenlijk project van de OPC Foundation en PI. De technische specificaties zijn nu voltooid.

Sinds de introductie van de veldbussen is de modularisatie van systemen een drijvende kracht achter de technologie. Hiermee kunnen afzonderlijke machines onafhankelijk worden ontwikkeld en vervolgens samengevoegd worden in één systeem. Met OPC UA is er nu een technologie ontwikkeld die cross-vendor-networking tussen machines mogelijk maakt – onafhankelijk van de veldbussen die in de machine worden gebruikt. OPC UA had echter niet eerder de mogelijkheid om fail-safe data te verzenden op de manier die gebruikelijk is voor veldbussen met PROFIsafe. Veiligheidsfuncties moesten dus op conventionele wijze worden geïmplementeerd, door middel van directe bekabeling of een koppeling. Dit verhoogde de kosten en verminderde de flexibiliteit.

PI heeft deze kloof in samenwerking met de OPC Foundation overbrugd en de technische specificaties voor OPC UA Safety voltooid. De vervolgstappen zijn ook al gepland. Zo wordt er een testspecificatie ontwikkeld, samen met een softwaretool voor geautomatiseerde test. Dit omvat het opzetten van een certificerings- en goedkeuringsproces zoals dat van PROFIsafe. Dit is de voorwaarde voor de snelle en eenvoudige veiligheidscertificering van producten die OPC UA Safety implementeren. Daarnaast worden er concrete voorbeelden ontwikkeld om de nieuwe functies van OPC UA Safety te demonstreren. Hieronder vallen het eenvoudige beheer van safety adressen voor seriemachines, en de mogelijkheid om met verschillende partners te kunnen communiceren via één verbinding wanneer de machine in werking is. Verder wordt een OPC UA-mapper gespecificeerd voor Pub / Sub, om veiligheidsfuncties te kunnen implementeren die hoge eisen stellen aan de responstijd.

Op SPS – Smart Production Solutions 2019 werden er prototypes gepresenteerd op de beursstand van PROFIBUS & PROFINET International (PI). Niets staat een interoperabele, cross-vendor, fail-safe communicatie in het veld naar machine-to-machine communicatie meer in de weg. PI promoot consequent belangrijke onderwerpen voor de realisatie van de digitale transformatie in de industrie, in overeenstemming met het motto “Go Digital. Go PROFINET.”