Verwerking persoonsgegevens in het kader van PI Nederland brancheactiviteiten

Verwerken van persoonsgegevens

PI Nederland, legt voor het gebruik van haar organiseren van evenementen en cursussen persoonsgegevens vast met als doel het verstrekken van exposanten- en bezoekerspassen en de registratie van geslaagde cursisten. Na registratie bewaart PI Nederland de door u opgegeven persoonsgegevens: geslacht, naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. En uw geboortedatum wanneer u dat heeft opgegeven. PI Nederland bewaart de persoonsgegevens 5 jaar.

PI Nederland behoudt en gebruikt de door u ingevulde persoonsgegevens om u uit te nodigen en op de hoogte te houden van andere voor u relevante en interessante (marketing)activiteiten en diensten, zoals komende evenementen en cursussen.

Exposanten

Wanneer u zich registreert als bezoeker om aanwezig te zijn bij een event, dan worden uw opgegeven persoonsgegevens: geslacht, naam, functie, marktsegment, interessegebieden (wanneer opgegeven), bedrijfsnaam, adresgegevens, zakelijk e-mailadres en telefoonnummer, wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven of er een wettelijke plicht is, gedeeld met deelnemende exposanten. Exposanten zullen uw gegevens gebruiken voor het geven van informatie of het doen van aanbiedingen.

Badge

Als bezoeker begrijpt u dat wanneer u akkoord gaat met het scannen van uw badge door een exposant tijdens het evenement, u de exposant persoonlijke informatie geeft. U geeft de exposant toestemming deze informatie te gebruiken om contact met u op te nemen over hun producten of diensten. U begrijpt dat deze exposant uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte kan gebruiken en u geeft hier toestemming voor. U begrijpt en bent akkoord met het behouden en gebruiken van uw data door de organisatie van dit evenement: PI Nederland, en een eventuele derde partij die acteert namens de organisatie, om het evenement te laten plaatsvinden en om de bezoekersstroom te analyseren met als doel de ervaringen van bezoekers te verbeteren.

Curcus / certificering

Cursisten welke een gecertificeerde cursus volgen via de aangewezen training centers ATS Applied Tech Systems B.V. of PROCENTEC B.V. worden voor de keuze gesteld of zij als gecertificeerd persoon in het register van PI Internationaal opgenomen willen worden. Deze registratie wordt beheerd en uitgevoerd door het PI Support Center. Cursisten zullen, wanneer zij gebruik maken van de opt-in keuze, geinformeerd worden over de activiteiten van PI Nederland & leden.

Nieuwsbrieven

Voor het informeren, opslaan en verwerken van persoonsgegevens, maakt PI Nederland gebruik van een partner genaamd sendinblue. U kunt hier het GDPR regelement raadplegen.

Intrekken toestemmingsverklaring

Wanneer u geen prijs meer stelt op de inschrijving voor activiteiten en/of nieuwsbrieven, informatie over (nieuwe) producten en diensten (per e-mail), dan kunt zich op ieder moment afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail. Indien dit niet mogelijk is, dan kunt u ook een e-mail sturen aan: info@profibus.nl of een schriftelijk verzoek indienen bij: Secretariaat PI Nederland, FHI, afdeling privacy, Postbus 366, 3830 AK Leusden, Fax (033) 461 66 38. Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw verzoek.

Voor het intrekken van door u gegevens toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens aan derden, verwijzen wij u naar de betreffende derde partij.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Wanneer PI Nederland uw persoonsgegevens heeft vastgelegd, dan kunt u deze gegevens inzien en laten wijzigen door een e-mail sturen aan: info@profibus.nl of een schriftelijk verzoek in te dienen bij: Secretariaat PI Nederland, FHI, afdeling privacy, Postbus 366, 3830 AK Leusden. Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw verzoek

Gebruik van Cookies

PI Nederland maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Wijzigingen

PI Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.