Je bekijkt nu <strong>Communicatief 24 V-voedingssysteem</strong>

Communicatief 24 V-voedingssysteem

Het nieuwe, communicatieve 24 V-voedingssysteem van Phoenix Contact zorgt voor meer gegevenstransparantie en een hoge beschikbaarheid van de installatie.

 

De componenten voor energievoorziening, voeding, beveiliging evenals onderbrekingsvrije voeding kunnen worden gecombineerd in een totaalconcept en bieden de gebruikers voordelen door systeemintegratie. In industrieën waar een hoge beschikbaarheid van de installatie noodzakelijk is, is kennis van de installatie- en bedrijfstoestanden onontbeerlijk. Op basis van operationele gegevens kunnen kritische bedrijfstoestanden en anomalieën in een vroeg stadium worden ontdekt, gelokaliseerd en verholpen, voordat kostbare productie-uitval optreedt. De intelligente oplossing, bestaande uit de QUINT POWER-voeding in combinatie met het CAPAROC-systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars of de intelligente Quint DC UPS, vergroot de gegevenstransparantie van de gehele installatie en biedt informatie over alle relevante bedrijfs- en diagnosegegevens. Uitvaltijden worden tot een minimum beperkt met preventieve functiebewaking en er zijn verschillende interfaces beschikbaar voor uitlezing. Volledige gegevensconsistentie van de 400 V AC-zijde naar de 24 V DC-zijde maakt langere waarschuwingstijden voor optredende storingen mogelijk. Nauwkeurig onderhoud en diagnose op afstand van de installatie alsmede kostenbesparing door overname van monitoring-functies kunnen rechtstreeks via de voeding worden uitgevoerd. Naast de gegevens die door het systeem kunnen worden verzameld, wordt via de interfaces de Quint Power-voeding geparametriseerd. De directe overname van de parametrering, zoals de uitgangsspanning, na een vervanging van een apparaat of vóór de opbouw van een nieuwe installatie bespaart tijd en voorkomt gebruikersfouten.