Je bekijkt nu PROmesh switches voor diagnose en voorkomen van netwerkproblemen

PROmesh switches voor diagnose en voorkomen van netwerkproblemen

Door de toegenomen complexiteit van netwerken in de industrie is het vaak niet eenvoudig om de oorzaak van storingen te achterhalen. Gelukkig zijn er de PROmesh managed switches van Indu-Sol. Zij regelen het dataverkeer op het netwerk beter en kunnen uitgebreid gegevens vastleggen en diagnosticeren. Uitval in industrieën door storingen in automatiseringsnetwerken waar veel data over en weer gezonden worden kan funest zijn. Bijvoorbeeld als er in een drukkerij een storing optreedt waardoor de toevoer van inkt niet meer goed verdeeld is, moet soms een hele partij drukwerk opnieuw gedrukt worden. Dat kost tijd en geld. “Waardoor zo’n storing optreedt is vaak niet duidelijk,” zegt Hans Korpel van Prokorment. “Het is vaak ook onmogelijk om de precieze oorzaak te achterhalen zonder duidelijke beschrijving.”
Echter met de managed PROmesh Switches van Indu-Sol kan je kritieke netwerkomstandigheden tijdig herkennen voordat een storing optreedt. Bijvoorbeeld als de netwerkbelasting meer dan 20 procent omhoog gaat, kan je problemen verwachten. Zo kan je achteraf ook gemakkelijk analyseren welke gebeurtenis ten grondslag lag aan de storing.”
Prokorment vertegenwoordigt het bedrijf Indu-Sol dat ondermeer deze switches ontwikkelt.


Oorzaken van netwerkstoringen

Netwerkstoringen komen vaak door (kortdurende) overbelasting van het netwerk of door invloeden van buitenaf (elektromagnetische interferentie).
Als het netwerk tijdelijk overbelast wordt kunnen switches die verantwoordelijk zijn voor de distributie van data en te weinig geheugen hebben, besluiten om bepaalde datapakketjes niet door te sturen en weg te gooien (discards). Data worden toch steeds opnieuw gestuurd door de verzender totdat ze aankomen. Maar dit levert wel een overbelasting van het netwerk op. Bij tijdkritische data kunnen problemen ontstaan. Een machine die perfect werkte bij de fabrikant kan in het netwerk afwijkend gedrag vertonen doordat bepaalde data niet aankomen. Aangezien bij een overbelast netwerk het niet duidelijk is welke data worden weggegooid en wanneer, is het resultaat een diffuse verstoring.


Bewaken van piekbelastingen door PROmesh switches

De managed switches (P9, P20 en de nieuwe P10) uit de PROmesh-serie documenteren de netwerkbelasting met een resolutie van milliseconden. Aangezien problematische piekbelastingen maar heel kort voorkomen is die resolutie van milliseconden belangrijk om goed gevonden te kunnen worden. Andere apparaten op de markt die dit slechts met een gemiddelde resolutie van seconden doen, zullen bepaalde belastingen missen.
De PROmesh Switches P9, P20, P10 zijn tevens voorzien van een zgn EMC-bewaking. Dit is van belang om bij fouttelegrammen te kunnen bepalen of deze door de profinetinstallatie veroorzaakt worden of door EMC-problemen. Deze functie is uniek voor Indu-Sol switches. De switches combineren de diagnosegegevens van het netwerk en de EMC-bewaking in een duidelijke webinterface en visualiseren de resultaten als een verkeerslicht. Hierdoor kan een niet-specialist ook snel een diagnose stellen. Dankzij een overeenkomstig alarmbeheer wordt de gebruiker geattendeerd op de eerste onregelmatigheden die van buitenaf niet zichtbaar zijn.

 

P10 voor kabeldiagnose en Profinet 2.4 en TSN

Vanaf de 2e helft 2020 is de nieuwe P10 switch (foto boven) leverbaar. Deze heeft een dataoverdracht tot 2,5 GBit/s en is geschikt voor Profinet 2.4 en TSN. Naast de genoemde eigenschappen van P9 en P20 is de PROmesh P10 voorzien van kabeldiagnose met een on-line kabeltester. Deze laatste is interessant om de kwaliteit van kabels in kabelrupsen te monitoren. Dit betekent dat de kwaliteit van de dataoverdracht continue gemonitord wordt en er wordt gecontroleerd of de aangesloten kabels goed zijn aangesloten. Deze nieuwe functionaliteit loont zich in het bijzonder bij gebruik van kabelverbindingen die zeer flexibel zijn zoals robots en kabels die door een kabelrups lopen.


Specifieke TSN functionaliteit
• 1 Queue voor iedere prioriteitsklasse – 8 Prioriteits queues (wachtrijen)
• Reservering voor time slots
• Tijdsynchronisatie
• Cut Through


Topologie

“En last but not least: het maken van de juiste topologie van een netwerk is natuurlijk zeer belangrijk,” zegt Korpel. “Soms is een netwerk verkeerd aangelegd waardoor een hogere netwerkbelasting zal optreden met storingen tot gevolg. Terwijl het plaatsen van de juiste switch op de juiste plek ervoor zorgt dat er minder overbelasting is en meer data verzonden kan worden. Dat is onze expertise.”


Informatie PROmesh P9, P20 en P10 switches

In twee video’s wordt in 7 minuten uitleg gegeven over Profinet-diagnose en de werking van managed switches.

Profinet – the movie
Switches – the movie

 

bron: The Factory Files, Lilian Vermeer