Je bekijkt nu Volop netwerken, discussiëren en adviseren over Industrial Ethernet

Volop netwerken, discussiëren en adviseren over Industrial Ethernet

Onderwerpen als Power over Ethernet, draadloze netwerkverbindingen, de verschillende ethernet protocollen en troubleshooting, hebben veel bezoekers doen besluiten het Industrial Ethernet evenement op 3 april 2014 in Kontact der Kontinenten te bezoeken. De leden van FHI en PI Nederland hebben gezamenlijk deze informatieve dag mogelijk gemaakt. De bezoeker werd verrast met een collectief consult over industrial ethernet waarbij men kon kiezen uit een drietal parallel sessies. Naast de vele lezingen die vielen onder functionaliteit, speelde architectuur en medium eveneens een grote rol binnen het programma.

De vele voordelen van de inzet van Industrial Ethernet kwamen op deze dag ruimschoots aan bod. Onder andere de eenvoudige diagnose mogelijkheden, snelle dataoverdracht, eenvoudige bekabeling die flexibel kan worden ingezet voor meerdere protocollen, de mogelijkheid van remote access en de eenvoudigere koppeling met kantoor werden in meerdere sessies besproken. Dat er weinig storingen bij een goed uitgedacht en aangelegd ethernet netwerk voorkomen, werd vaak beaamd. Hierbij was wel de hoofdboodschap; de netwerkinfrastructuur is net als een autosnelweg, hij moet goed worden uitgedacht, aangelegd en gemonitord, daarnaast moeten er soms werkzaamheden plaats vinden voor het voorkomen van allerlei invloeden van buitenaf. Dat we aan het begin staan van de ontwikkelingen, daar is menigeen het over eens. Het lijkt een kwestie van tijd dat Industrial Ethernet wordt doorgevoerd in het gehele automatiseringsproces.

MarktplaatsVroegtijdig meldden de bezoekers zich voor het volgen van het programma. Na de introductie van Hans Goossens van Ballast Nedam Parking over Ethernet door de jaren heen en de vele facetten betreffende protocollen en de verschillen met bussystemen, werd er kort stilgestaan bij industry 4.0. In de tweede plenaire lezing gaf de Jan van Oostende (Ministerie van Defensie) de bezoeker tips voor het aanleggen van de juiste snelweg, waar moet deze aan voldoen en waar kun je als klant op letten om een juiste keuze te maken bij de aanleg hiervan. Diverse richtlijnen en normen werden besproken en ook de mogelijkheden van signaalbeïnvloeding werden hierin kort aan de kaart gesteld.
Na de koffiepauze verspreidde de aanwezige bezoekers zich over een drietal zalen waaronder de zaal met het onderwerp functionaliteit, waar Industrial Ethernet binnen de procesindustrie werd besproken, een adoptie hiervan vergt vooral tijd, maar ook hier ziet men dat de eindgebruiker met de komst van industrie 4.0 gaat kiezen voor een adoptie van Industrial Ethernet. Dat er weldegelijk grote verschillen zijn tussen ethernet thuis en industrial ethernet werd beaamd. Binnen de industrie zullen de componenten niet snel plug & play worden en ook zit er een groot verschil in de robuustheid en de reactietijd van de netwerken. Door de integratie van Industriële netwerken zullen er ook uitdagingen op ons pad komen die er eerder niet waren zoals Cyber Security.

Door de samenwerking van verschillende bedrijven komen er leuke initiatieven op gang, zo werd er een duo presentatie gegeven door de samenwerking tussen ATS en Heynen. Gezamenlijk brachten ze troubleshooting binnen industriële netwerken ter sprake, met de inzet van kleine toegankelijke hulpmiddelen kun je al veel problemen ontdekken en misschien zelfs verhelpen. Als je hierbij niet beschikt over de juiste basis wordt het moeilijk om verschillen te ontdekken, zorg dus wanneer je een stabiele omgeving hebt dat je op dat moment een juiste baseline creëert, om in de toekomst problemen snel op te lossen, je maakt toch ook een backup van je virus vrije stabiele omgeving?

Eén van de voordelen van de inzet van Industrial Ethernet is het remote besturen van omgevingen, in de lezing van de Heer Woldhek (Provincie Groningen) over de op afstand bedienbare bruggen en sluizen te Groningen werd dit direct inzichtelijk. Door de integratie van Industrial Ethernet worden namelijk veel van de objecten op afstand bediend, waardoor een grote kostenreductie heeft plaatsgevonden. Door de samenwerking met vele partijen binnen de provincie is het mogelijk geworden om te communiceren over het glasvezelnetwerk, waar naast video en geluid ook het kantoor dataverkeer over heen gaat. Voor de provincie Groningen een juiste investering welke nog volop in ontwikkeling is.

In de track architectuur werden onder andere de vijf protocollen PROFINET. POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT en SERCOS III onder de loep genomen, waarbij zoals verwacht elk protocol z’n eigen toepassingsgebied heeft en hier dan ook de nodige voor- en nadelen aan zitten. Voor ieder wat wils, maar we moeten wel een keuze maken. Dat ethernet breder in te zetten is als alleen voor dataoverdracht werd duidelijk door de vele presentaties over Power over Ethernet, maar ook de presentaties over verschillende safety protocollen en het toepassen van glasvezel bevestigden dat ethernet ook prima toepasbaar is voor machine veiligheidsaspecten en explosieveilige omgevingen.

Door gezamenlijk met de bezoeker een checklist door te nemen voor het ontwerp van het netwerk, hebben we gestreefd naar de juiste basis om een snelle dataoverdracht te garanderen. Ook deze checklist is gewoon online beschikbaar. Met welke materialen we deze infrastructuur dan uiteindelijk gaan invullen werd besproken in de track medium. Waar we allereerst glasvezelverbindingen bespraken, daarnaast de kwalificatie van de verschillende verbindingen en als laatste werd in gegaan op het toepassen van draadloze verbinden. Ook voor draadloze dataoverdracht bestaan weer tal van mogelijkheden om een stabiele verbinding op te bouwen. Ook hier veel vragen waar direct een antwoord op kon worden gegeven.

Al met al een positieve dag met veel bezoekers en actieve deelnemers die zich allen hebben ingezet voor een prachtig educatief programma. Waar de bezoeker genoeg tips en trics heeft gekregen om mee aan de slag te gaan. Maar er zijn ook genoeg onderwerpen onbesproken gebleven, welke we graag in de editie van 2015 aan bod willen laten komen. Mocht u Industrial Ethernet 2015 niet willen missen, schrijf u dan hier in voor de nieuwsbrief van PI Nederland zodat wij u kunnen attenderen op deze dag en op de hoogte kunnen houden van alle nieuwtjes over Industrial Ethernet 2015.