Je bekijkt nu In memoriam: Theo Poulissen

In memoriam: Theo Poulissen

Mijn persoonlijke geschiedenis met Theo Poulissen gaat terug naar 1996. Een aantal technische bedrijven was bezig met een vereniging voor de datacommunicatie standaard Profibus. Daarvoor kwam het bestuur (in oprichting denk ik) bij de Sector Techniek van de Haagse Hogeschool, om het secretariaat daar te plaatsen.

Ik was nog maar net in dienst als projectmanager bij de Hogeschool. De partijen hadden een goed gesprek en Theo feliciteerde mij met dit project.

Op 2 juni 2023 ontving FHI het trieste bericht dat Theo Poulissen in Gouda is overleden. Het was een schokkend bericht, omdat hij kort na zijn pensionering nog in contact met ons is geweest om een kenniscentrum op te richten.

De eerste ervaring met Theo toont wat mij betreft zijn hartelijke en praktische karakter. Hij was een verbinder en een technisch deskundige die hard werkt aan oplossingen. Het secretariaat werd niet aan de Hogeschool gegund, omdat mijn direct leidinggevende dacht dat deze vereniging wel wat kon betalen. Zo gaat het in het leven, als je iets aanneemt: het is niet altijd waar.

In 2002 kruisten onze paden zich weer, doordat het secretariaat wel bij FHI terecht kwam. Theo toonde voor zowel Saia-Burgess als later Honeywell een grote drive. Ik heb hem meegemaakt op beurzen, bijeenkomsten en evenementen. Een man met passie en deskundigheid zorgde ook voor de bloei van de Profibus vereniging.

In de jaren erna ontwikkelde Profibus zich tot PI Nederland. Theo is ere voorzitter van deze vereniging. De leden en betrokkenen herkenden na zijn tijd als voorzitter, dat hij (samen met hun natuurlijk) een doorslaggevende richting had gegeven. Ook nu zit deze sterke groep van bedrijven nog goed in elkaar, om technici in de Benelux te informeren en te boeien met communicatie, veiligheid en standaardisering.

Zijn professionele en verbindende kwaliteiten zijn gestoeld op zijn warme persoonlijkheid. Als je met hem begon te praten, dan was niet alleen de toon, maar ook de hele inhoud van zijn gesprek gericht op begrip, interesse, koppeling en mogelijkheden voor de toekomst.

Hij verlaat ons met dit voorbeeld voor technische sectoren en de mens in het algemeen.

Paul Petersen, FHI federatie van technologiebranches