Je bekijkt nu Is Draadloos Profinet in combinatie met ProfiSafe mogelijk?

Is Draadloos Profinet in combinatie met ProfiSafe mogelijk?

Bovenstaande vraag ontving Van Rennes Industrial Automation B.V. (VRIA) van een klant die gespecialiseerd is in machines voor de glastuinbouw. De opdracht voor VRIA was om de machines van het glastuinbouwbedrijf te voorzien van draadloze verbinding voor de besturing. Het gaat hierbij om machines die actief zijn in een zogenoemd hydroponic of hydrocultuur systeem.

Hydroponic
In een hydroponic systeem worden planten gekweekt in water in tegenstelling tot de gangbare manier van plantenkweek in de grond. Het voordeel van dit systeem is, dat de kweker betere controle heeft over de voedingsstoffen die de plant bereiken en in combinatie met glastuinbouw is er een continu ideaal klimaat te realiseren voor de ontwikkeling van de producten. Een bijkomend voordeel is dat de teelt in grote mate is te automatiseren; de planten drijven immers op het water en staan niet met de wortels in de vaste grond. Hierdoor kan het product naar de verwerkingslocatie worden gebracht, in plaats van de verwerkingslocatie naar het product te moeten brengen.

Machines en automatisering
Dit is dan ook de taak van de machines: het plaatsen en verwijderen van de drijvers met planten in de waterbassins wanneer deze aan het begin of einde van de teeltcyclus zijn. Hiertoe moeten de machines zich, op basis van de te planten of te oogsten drijvers, zelfstandig langs de bassins kunnen bewegen.
Aangezien de glastuinbouw zich kenmerkt door zogenoemde kappen, de paden waarin geteeld wordt, worden de afstanden al snel zeer groot. De machines moeten vanaf een centrale plaats bij de verwerkingsstations bediend worden, zodat de operator zo min mogelijk meters hoeft te maken.Probleemstelling
Er is PLC-communicatie nodig tussen de machines die ieder voorzien zijn van een eigen besturing en de centrale bedieningspositie waar de oogst- en plantopdrachten worden ingevoerd. De onderlinge afstand tussen de machines en hoofdbesturing varieert van 30 tot 260 meter en daarnaast staat een plantenkas vol met metalen constructiedelen.
Omdat de machines automatisch kunnen starten en stoppen, moet het werkgebied van de machines worden afgeschermd door middel van veiligheidshekwerken. Bij het openen van een hekwerk moet de machine tot stilstand komen, zodat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan. Hiertoe moet een ProfiSafe communicatie opgezet worden tussen de besturingen.

Oplossing
Samen met B.E.S.D. Benelux B.V. hebben wij de situatie in kaart gebracht en zijn we na een aantal tests op locatie tot een oplossing gekomen. Hierbij zijn de machines voorzien van een, met dubbele radio’s uitgevoerde wifi-client (AirBox) van de fabrikant Acksys. De ‘vaste wereld’ is voorzien van een drietal access-points (AirLink) die in verbinding staan met het machinenetwerk waarbij de client schakelt op basis van de verbindingskwaliteit tussen de ene antenne en de andere. Het moment van overschakelen moet zo kort mogelijk zijn in verband met de Profisafe-communicatie die over deze verbinding loopt. De gekozen oplossing bouwt reeds een verbinding op met de secundaire radio alvorens de verbinding met de primaire radio te verbreken, hierdoor kunnen minieme omschakeltijden worden gerealiseerd. Mede dankzij de expertise van Acksys en B.E.S.D. hebben wij de instellingen zo kunnen finetunen dat we kunnen garanderen dat de communicatie altijd binnen de cyclus van het ProfiSafe-programma is overgeschakeld. Op deze manier is er sprake van een ‘ononderbroken’ verbinding.